I sundhedens tjeneste kapitel 3. 50.     Fra side 50 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 3—Den kristne læge og hans arbejde

Unødige rejser gøres om sabbaten, med mange andre ting som kunne være ugjort. »Tag jer i agt,« siger Herren, »mod alle dine veje, så jeg ikke fjerner Min Helligånd på grund af ligegyldigheden over for Mine forskrifter.« »Kom sabbatsdagen i hu, at du holder den hellig«. Hav pålægget i sinde så det huskes. Lad det ikke gå i glemmebogen, »I seks dage skal du arbejde, og gøre al din gerning.« I denne tid skal alle nødvendige forberedelser gøres for sabbaten. — brev 51, 1901.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.