I sundhedens tjeneste kapitel 3. 51.     Fra side 51 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 3—Den kristne læge og hans arbejde

Vær Guds tråd til at udvirke Hans plan. Du kan aldrig håndtere dig selv. Du kan aldrig sætte dig i en positition der giver en succes. Du må arbejde som en agent der samarbejder med Gud. »Arbejde på jeres frelse med frygt og bæven; thi Gud er den, som virker i jer både at ville og at virke, for at hans gode vilje kan ske.« Her er elementerne i kombination, Gud og menneskeagenten, der begge arbejder i harmoni.—brev 97, 1894.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.