I sundhedens tjeneste kapitel 3. 53.     Fra side 53 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 3—Den kristne læge og hans arbejde

Den gudfrygtige, og Gudselskende læge længes efter at åbenbare Jesus for den syndssyge sjæl, og fortælle ham hvor fri, hvor fuldstændig en tilvejebringelse han har gjort ved den syndstilgivende Genløser. »Hans ømme barmhjertighed er over alle Hans gerninger;« men for menneskeheden banes mere end blot vej, og løfterne er absolutte som peger til Jesus som Kildeudspringet der åbnes for synd og urenhed. Hvad kan gøre et hjerte så let, hvad kan sprede så megen solskin i sjælen, som fornemmelsen af tilgivende synder. Kristi fred er liv og sundhed.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.