Jorden blev oplyst kapitel 4. 49.     Fra side i den engelske udgave.tilbage

Udvælgelse af litteraturevangelister

Jeg vil gerne spørge dem, der har fået lyset om sandheden: Hvad har I tænkt jer at gøre i det år, der lige er begyndt? Vil I blive ved med at kives og dermed svække og nedbryde troen hos menneskene? Eller vil I bruge tiden til at styrke det, der er tilbage, men som er ved at dø? Hvis vore søskende ville arbejde flittigt for Mesteren, ville klager forstumme. Mange ville ryste den modløshed af sig, som er ved at ødelægge dem på legeme og sjæl. Når de arbejder for andre, vil de have meget, som det kan være godt at tale om, når de samles for at tilbede Gud. Deres vidnesbyrd vil ikke være mørke og triste, men fulde af glæde og frimodighed. I stedet for at tænke og tale om deres trossøskendes fejl og deres egne genvordigheder, vil de tænke og tale om Kristi kærlighed og ivrigt stræbe efter at kunne arbejde mere effektivt for ham. - Colporteur Ministry, s. 46.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.