Jorden blev oplyst kapitel 4. 41.     Fra side i den engelske udgave.tilbage

Udvælgelse af litteraturevangelister

Kolportagen har større betydning, end mange har regnet med, og der bør udvises lige så megen omhu og visdom ved udvælgelsen af kolportører, som når der udtages prædikanter. Unge mennesker kan oplæres til at udføre arbejdet endnu bedre end hidtil, og for en meget mindre betaling, end mange har fået. Løft banneret og lad de selvfornægtende og selvopofrende, dem, som elsker Gud og mennesker, slutte sig til arbejdernes rækker. Lad dem komme, ikke i håb om at få det let, men for at være tapre og frimodige under modgang og trængsel. Lad sådanne komme, som kan give en god beskrivelse af vor litteratur, fordi de selv værdsætter den. - Vidnesbyrd, bd. 5, s. 405. 406.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.