Jorden blev oplyst kapitel 4. 42.     Fra side i den engelske udgave.tilbage

Udvælgelse af litteraturevangelister

Behov for dygtige mænd
Der er brug for missionærer alle steder. I alle egne bør der sættes kolportører ind, ikke fra det ustadige element i samfundet eller fra dem, der "ikke duer til andet" og "ikke har drevet det til noget", men fra dem, der har en god optræden og er taktfulde, skarpsindige og dygtige. Sådan må de være, der skal kunne gøre fremgang som evangelister, kolportører og repræsentanter. Mænd, som egner sig for dette arbejde, tager det op, men en eller anden uforstandig prædikant smigrer dem med, at deres evner burde anvendes i prædikevirksomheden og ikke bare i kolportagen. Derved forklejnes dette arbejde. De bliver påvirket til at søge bevilling til at prædike, og de, som netop kunne have været uddannet til at blive gode missionærer til at besøge hjemmene og tale og bede med familierne, ansættes og bliver dårlige prædikanter, og det distrikt, hvor så meget arbejde er påkrævet, og hvor der kunne udrettes så meget godt til sagens fremme, bliver forsømt. Den kvalificerede kolportør bør lige så vel som prædikanten have en rimelig løn for sit arbejde, når det udføres samvittighedsfuldt. - Vidnesbyrd, bd. 4, s. 389. 390.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.