Sydstaternes arbejde kapitel 1. 13.     Fra side 13 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 1—Ellen Whites appel til menigheden

Blandt dem som kaldes de højere klasser, kræves der en form for kristendom der passer til deres fine smag; men denne klasse vil ikke vokse op til mands og kvindes modenhed i Kristus indtil de ikke kender Gud og Jesus Kristus som Han har sendt. De himmelske intelligensvæsener glæder sig over at gøre Guds vilje og forkynde evangeliet for de fattige. I den forkyndelse Frelseren gav i Nazarets synagoge, gav han en hård kritik af dem som lagde så meget vægt på farve eller smag, og ville stille ikke sig tilfreds med den slags kristendom som Kristus accepterer. Den samme pris blev betalte for de farvede mænds frelse som den hvide mand, og den ringeagt mange, der hævder at blive genløst af Lammets blod og som således anerkender sig som skyldige over for Kristus, udviser mod farvede folk, de fremstiller Jesus forkert, og åbenbarer at selviskhed, tradition og fordomme besudler sjælen. De er ikke helliggjort gennem sandheden. Dem som ringeagter en bror på grund af hans farve ringeagter Kristus.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.