Sydstaternes arbejde kapitel 1. 15.     Fra side 15 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 1—Ellen Whites appel til menigheden

Synden hviler på os som en kirke, fordi vi ikke har anstrengt os synderligt for sjæles frelse iblandt de farvede folk. Det vil altid være vanskeligt at have med hvide menneskers fordomme i sydstaterne at gøre og udføre et missionsarbejde for de farvede mennesker. Men den måde nogle har behandlet denne sag på, er en forhånelse imod Gud. Vi skal ikke forvente at alt vil udrettes i sydstaterne, sådan som Gud vil gøre det, før vi sætter dette spørgsmål om principper ind i vort missionsarbejde, og lader dem som accepterer sandheden blive uddannet til bibelkristne, der arbejder efter Kristi orden. I har ingen ret fra Gud til at udelukke farvede mennesker fra jeres tilbedelsesssteder. Behandle dem som Kristi ejendom, som de er, lige så meget som I selv. De bør have medlemskab i kirken sammen med hvide brødre. Der bør gøres alt for at hviske den frygtelige fejl ud, som er blevet gjort mod dem. Samtidig må vi ikke føre tingene til yderligheder og gå til fanatisme på dette spørgsmål. Nogle mener det er rigtigt at nedrive alle skillemure og gifte sig ind hos farvede folk, men det er ikke den rigtige ting at lære eller praktisere.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.