Sydstaternes arbejde kapitel 1. 17.     Fra side 17 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 1—Ellen Whites appel til menigheden

Du må have Guds nåde og kærlighed for at det må lykkes. Guds folks styrke og åndelighed manifesteres ved klare linjer for grænse der adskiller dem fra verden. Verdens folk karakteriseres ved kærlighed til jordiske ting; de handler selvisk, upåvirket de principper som Kristus har fremført Sit liv ved. Kristne vil udvise Kristi selvopofrelse i deres arbejde, i forbindelse med alle grene af sagen. De vil gøre dette hjerteligt, og ikke halvt. De vil ikke studere hvor meget de bliver bedre eller vise personsanseelse. De vil og kan ikke leve i luksus og egensindighed, medens der er andre omkring der lider. De kan på ingen måde anerkende undertrykkelse eller uretfærdighed mod nogen menneskehedens mindste børn. De skal være som Kristus, der opgiver al selvisk nydelse, al uhellig lidenskab, alt bifaldets kærlighed, som er føde til verden. De vil gerne være ydmyge og ukendte, og endog ofre livet selv for Kristi skyld. Ved et velordnet liv og gudfrygtig omgang vil de fordømme verdens tåbelige, forhærdede afgudsdyrkende, praksis.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.