Sydstaternes arbejde kapitel 1. 10.     Fra side 10 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 1—Ellen Whites appel til menigheden

Jesus søgte ikke efter verdens beundring eller bifald. Han beherskede ingen hær, Han regerede ikke over noget jordisk rige. Han gik forbi verdens velhavende og ærværdige. Han begik sig ikke med nationens ledere. Han boede blandt jordens ydmyge. For alle så det ud til at Han blot var en ydmyg mand. Han viste at de ikke kun blev værdsat ved deres ydre udseende. Deres moralske værdi afgøres ikke ved deres verdslige besiddelser, deres virkelige formue eller bankrenter. Det er det ydmyge og angerfyldte hjerte, som Gud værdsætter. Hos Ham er der ikke personsanseelse. De egenskaber som Han værdsætter er mest renhed og kærlighed, og dette har kun den kristne.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.