Sydstaternes arbejde kapitel 5. 37.     Fra side 37 i den engelske udgave.tilbage

En appel for sydstaternes arbejdsmark—3

Verdens Genløser definer klart hvad vor pligt er. Til den lovlærte der spurgte Ham hvordan han skulle arve evigt liv, sagde Han: »Hvad står der skrevet i loven, hvordan læser du?« Han svarede og sagde: »Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og med hele din sjæl og med hele din styrke og med hele dit sind, og din næste som dig selv.« Han sagde til ham: »Du har svaret rigtigt; gør dette, så skal du leve.« Men han ville retfærdiggøre sig og spurgte Jesus: »Hvem er så min næste?« Så fortalte Jesus lignelsen om den gode Samaritaner, og viste klart at han er vor næste, som mest behøver vor næstekærlighed og hjælp. Vi skal praktisere Guds bud, og stå oprigtigt i forhold til det som Gud har planlagt skal være mellem mennesket og dets medmenneske. Det har aldrig været Guds plan at samfundet skal opdeles i klasser, så der skal være en fremmedgørelse mellem rige og fattige, høje og lave, lært og ulærte. Men det at dele samfundet op i adskilte kredse bliver mere og mere tydeligt. Gud har planlagt at dem som Han har begavet med midler, evner og nådegaver, skal være forvaltere af Hans godgørenhed, og ikke prøve at høste fordelene til sig selv. Gud vurderer ikke mennesker efter en vis velstand, talenter eller uddannelse som de kunne have. Han værtsætter mennesker efter om han er en god forvalter af hans barmhjertighed og kærlighed.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.