Sydstaternes arbejde kapitel 5. 40.     Fra side 40 i den engelske udgave.tilbage

En appel for sydstaternes arbejdsmark—3

Hvis Gud har betroet os sandhedens dyrebare lys, og har givet os kendskab til Jesus Kristus, som Han har sendt, og vi ikke spreder dette lys, vil vi konfronteres med de sjæle som vi har holdt i mørke på Guds store dag. Vi vil blive behandlet på den måde, som vi har behandlet andre på. Kongen vil sige til dem ved sin højre hånd: »Kom hid, min Faders velsignede! arv det rige, som har været jer beredt, fra verdens grundvold blev lagt. Thi jeg var sulten, og I gav mig at spise; jeg var tørstig, og I gav mig at drikke; jeg var fremmed, og I tog jer af mig; jeg var nøgen, og I gav mig klæder; jeg var syg, og I så til mig; jeg var i fængsel, og I besøgte mig.« Da skal de retfærdige svare ham og sige: »Herre! når så vi dig sulten og gav dig mad, eller tørstig og gav dig at drikke? Når så vi dig fremmed og tog os af dig, eller nøgen og gav dig klæder? Når så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig?« Og Kongen skal svare og sige til dem: »Sandelig siger jeg eder: hvad I har gjort imod en af mine mindste brødre dér, har I gjort imod mig.«”—The Review and Herald, 10. december, 1895.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.