Udvalgte budskaber bind 3 kapitel 1. 17.     Fra side 17 i den engelske udgave.tilbage

Kap. 1 - Hvad er kirken?

De troende skal skinne som lys i verden. En by som er på et bjerg kan ikke skjules. En menighed, adskilt og væk fra verden, er i himlens øjne det største på jorden. Medlemmerne bønfaldes til at skille sig ud fra verden, og hellige deres tjeneste til en Mester, Jesus Kristus. De skal åbenbare at de har valgt Kristus som deres leder. . . Menigheden skal være det som Gud har planlagt den til, en repræsentant for Guds familie i en anden verden. - Brev 26, 1900

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.