Udvalgte budskaber bind 3 kapitel 1. 18.     Fra side 18 i den engelske udgave.tilbage

Kap. 1 - Hvad er kirken?

Herren har haft en menighed fra den dag, igennem alle de foranderlige tidsperioder til nu i 1893. Bibelen sætter et forbillede for menigheden. De skal være i enhed med hinanden, og med Gud. Når de troende er forenet i Kristus, den levende vin, er resultatet at de er eet med Kristus, fuld af sympati, forståelse og kærlighed.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.