Udvalgte budskaber bind 3 kapitel 23. 211.     Fra side 211 i den engelske udgave.tilbage

Kap. 23 - Appel til en menighedsskole

Grænselinien mellem dem, som tjener Gud og dem som ikke tjener Ham, vil altid være tydelig. Forskellen mellem troende og ikke-troende bør være lige så stor som forskel mellem lys og mørke. Når Guds folk tager stilling til at de er Helligåndens tempel, bor Kristus Selv inden i, vil de åbenbare Ham i ånd, ord og handlinger så klart, at der vil være en umiskendelig forskel mellem dem og Satans efterfølgere. . . .

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.