Udvalgte budskaber bind 3 kapitel 29. 265.     Fra side 265 i den engelske udgave.tilbage

Kap. 29 - Sabbaten: Ledene principper for sabbatsoverholdelse.

Om eftermiddagen omkring klokken to gik vi ombord på damperen og begav os på den rejse, som vi længe havde været bange for. Al vor bagage blev opmagasineret om fredagen. Vi kunne ikke lide at rejse så meget om Sabbaten, men arbejdet må gøres for at give budskabet til verden, og vi kan holde vore tanker og hjerter opløftet til Gud og kan skjule os i Jesus. Når vi ikke kan kontrollere disse ting, må vi overlade alt til vor himmelske Fader. Hvis vor tillid er til Gud, vil han hjælpe os. - Manusskrift 76, 1893.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.