Udvalgte budskaber bind 3 kapitel 38. 307.     Fra side 307 i den engelske udgave.tilbage

Kap. 38 - Videnskab og åbenbaring.

Prøv videnskaben ved Guds Ord. - Når mange finder at de er ude af stand til at måle sig med Skaberen og hans værker og måler den med deres egne ufuldkomne videnskundskab, så betvivler de Guds eksistens og tillægger naturen uendelig kraft. Disse personer har mistet troens enkelhed, og fjerner sig langt fra Gud i sind og ånd. Der bør være en fast tro på guddommeligheden i Guds Hellige Ord. Bibelen skal ikke prøves af menneskers videnskabs-ideer, men videnskab skal prøves af denne ufejlbarlige standard. Når Bibelen udtaler sig om kendsgerninger i naturen, må videnskaben sammenlignes med det skrevne Ord, og en korrekt forståelse af begge vil (308) altid vise sig at være i harmoni. Det ene modsiger ikke det andet. Al sandhed, uanset om det er i naturen eller åbenbarelse, vil stemme.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.