Udvalgte budskaber bind 3 kapitel 41. 320.     Fra side 320 i den engelske udgave.tilbage

Kap. 41 - Erindringsmærker, er de ædle?

Erindringsmærker der minder os om vor historie
Da Israel nåede særlige sejre efter at de havde forladt Ægypten, blev der bevaret nogle mindesmærker for disse sejre. Gud pålagde Moses og Josva at lave dette; at opbygge mindesmærker. Når israelitterne havde vundet en særlig sejr over filisterne, rejste Samuel en sten som erindringsmærke og kaldte den Ebenezer og sagde: "Så langt har Herren hjulpet os." (1. Samuel 7,12)

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.