Udvalgte budskaber bind 3 kapitel 43. 326.     Fra side 326 i den engelske udgave.tilbage

Kap. 43 - Følelse af modløshed.

Grib fat i Jesus og lad Ham aldrig gå. - Jeg byder jer atter, at se bort fra jer selv. Se på Jesus. Grib fat i den Mægtige, og lad Ham aldrig gå. Vor Herre Jesus har udtrykt sin kærlighed til dig, idet han gav Sit eget liv så du kan blive frelst; denne kærlighed må du ikke have mistillid til. Se ikke på den mørke side. Vær håbefuld i Gud. Ved at se på Jesus, som din syndstilgivende Frelser ændres du til hans billede. Sig: "Jeg har spurgt min Frelser, han har sat mig fri, og jeg er i virkeligheden fri. Jeg er Herrens, og Herren er min. Jeg vil ikke være bange. Jeg ved at han elsker mig med mine svagheder, og jeg vil ikke såre ham ved at vise min mistillid til ham. Jeg bryder med fjenden. Kristus har skåret de bånd over, der bandt mig, og jeg vil prise Herren."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.