Udvalgte budskaber bind 3 kapitel 44. 329.     Fra side 329 i den engelske udgave.tilbage

Kap. 44 - Særligt lys om havebrug

Denne Jord er blevet forbandet på grund af synd, og i de sidste dage vil skadedyr af alle slags mangedobles. Disse pestilenser må dræbes ellers vil de pine eller skade os, ja endog dræbe os, og ødelægge vore hænders arbejde og frugterne i vort land. Nogle steder er der myrer (termitter) som ødelægger husenes træværk helt. Skulle disse ikke ødelægges? Frugttræerne må sprøjtes, så insekterne der ville ødelægge frugterne bliver dræbt. Gud har givet os vor del at gøre, og denne del må vi gøre i trofasthed. Så kan vi overlade resten til Herren.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.