Genløsningen: Eller Kristi mirakler, den mægtige kapitel 5. 48.     Fra side 48 i den engelske udgave.tilbage

Den spedalske

Somme forsøgte at forhindre ham fra at komme nær til Jesus; men deres bestræbelser var frugtesløse. Han hverken så eller hørte dem. Han bekymrede sig intet om alle de udtryk af forfærdelse og væmmelse, som mødte ham. Han så at blot Guds Søn, hørte blot hans røst, som bragte sundhed og lykke til de lidende og ulykkelige. Da han kom nær Jesus, kastede han sit fordærvede, døende legeme ned for ham. Hans tilbageholdte følelser brød nu frem, og han råbte: "Herre! om du vil, kan du rense mig." Hans ord var så, men de tolkede hans trang. Han troede, at Kristus var mægtig til at give ham liv og sundhed.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.