Genløsningen: Eller Kristi mirakler, den mægtige kapitel 5. 46.     Fra side 46 i den engelske udgave.tilbage

Den spedalske

Adskilt fra sine venner og slægtninge måtte han lide under denne forfærdelige plage. Ingen kærlig hånd kunne lindre hans smerte. Han var tvunget til at vidne om sin egen elendighed, at sønderrive sine klæder og at advare alle, så at de kunne fly fra hans urene, hentærede legeme. Det vakte frygt og afsky, når man hørte hvorledes de ensomme, landsforviste spedalske råbte sin sørgelige varsel: "Uren! uren!"

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.