Genløsningen: Eller Kristi mirakler, den mægtige kapitel 5. 47.     Fra side 47 i den engelske udgave.tilbage

Den spedalske

Der var en spedalsk, som havde været en højtstående mand i samfundet. han og hans familie blev dybt bedrøvede, da de erfarede, at han var blevet et offer for denne frygtelige sygdom. De rådførte sig med dygtige læger, som undersøgte ham om hyggelig og ransagede sine bøger med flid for om muligt at få mere kundskab; men de blev mod deres ønske tvunget til at erklære, at de ikke formåede at hjælpe ham - sygdommen var uhelbredelig. Det var dernæst præsternes pligt at undersøge ham. Følgen heraf var, at de erklærede hans sygdom for spedalskhed af den værste slags. Derved blev han dømt til som en levende død at adskilles fra sine venner og fra samfundet, hvor han havde indtaget en så ærefuld stilling. De, som før havde søgt at hans gunst og glædet sig ved hans gæstfrihed, flyede nu fra hans nærværelse med forfærdelse. Han gik bort fra sit hjem som landsforvist.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.