Genløsningen: Eller Kristi mirakler, den mægtige kapitel 7. 64.     Fra side 64 i den engelske udgave.tilbage

Gå på søen

Tiden drog nær hvor Jesus skulle dø, og overlod sine disciple til den kolde og grusomme verden. Han vidste hvilket bittert had og vantro ville overtale dem, og han ønskede at opmuntre og styrke dem i deres prøvelser. Han gik derfor selv afsides og bad for dem, gik i forbøn med Faderen, for at deres tro, i den frygtelig prøvende stund der ventede dem, ville være standhaftige, og hans lidelse og død ikke ville overvælde dem helt af fortvivlelse. Hvilken øm kærlighed var dette ikke, som i synet for hans kommende pinsel nåede frem og beskytte sine kammerater fra fare!

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.