Genløsningen: Eller Kristi mirakler, den mægtige kapitel 7. 65.     Fra side 65 i den engelske udgave.tilbage

Gå på søen

Da han igen sluttede sig til sine disciple, spurgte han dem: »Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?« De svarede: »Nogle siger: Johannes Døber; andre: Elias; andre: Jeremias eller en anden af profeterne.« Peter, der var hurtig til at tale, svarede for sig selv og hans brødre: »Du er Kristus, den levende Guds Søn.« Da svarede Jesus og sagde til ham: »Salig er du, Simon Jonas« søn! thi det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min Fader, som er i Himlene.«

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.