Genløsningen: Eller Kristi mirakler, den mægtige kapitel 7. 65.     Fra side 65 i den engelske udgave.tilbage

Gå på søen

Selvom mange tror helt forkert, og præsternes og herskernes magt stor stort imod, erklærede de brave disciple frimodigt hans tro. Jesus så, i denne anerkendelse, det levende princip som ville oplive de troendes hjerte i kommende tider. Det er Guds Ånds hemmelighedsfulde virke på menneskehjertet, som ophøjer det mest ydmyge menneskesind til at anerkende al jordisk visdom, et kendskab til Guds hellige sandheder. Så i virkeligheden »Salig er du, Simon Jonas« søn! thi det har kød og blod ikke åbenbaret dig. «

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.