Genløsningen: Eller Kristi lære, den salvede kapitel 1. 3.     Fra side 3 i den engelske udgave.tilbage

Kristi lære

Jesus i Nazaret


Hurtig efter Kristi fristelse i ørknen, og de sejre han fik over Satan, viste han sig i sin sande karakter i Nazaret, hvor han var kendt som en beskeden håndværker. Han gik ind i synagogen om sabbaten. Efter sædvane læste forstanderen et stykke af profetierne og formanede folket at vedblive at håbe på den kommende Frelser, som skulle oprette en herlig regering og afskaffe al undertrykkelse. Han forsøgte at oplive jødernes tro og frimodighed, idet han oplæste beviser for Messias' snare komme, og han dvælede især ved den kongelige magt og herlige majestæt, som ville ledsage hans komme. Han fremholdt for sine tilhørere den idé, at Kristi regering ville blive på en jordisk trone i Jerusalem, og at hans rige ville blive et timeligt rige. Han lærte dem, at Messias skulle åbenbares som en mægtig fyrste for at overvinde hedningerne og frelse Israel fra deres fjendes undertrykkelse.
Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.