Genløsningen: Eller Kristi lære, den salvede kapitel 1. 4.     Fra side 4 i den engelske udgave.tilbage

Kristi lære

Det skriftsted, som Jesus læste, blev forstået af alle således, at det henviste til den kommende Messias og hans gerning, og da Frelseren forklarede ordene, som han havde læst, og fremhævede Messias' hellige embede, som den, der skulle ophjælpe de undertrykte, udfri de fangne, helbrede de lidende, skaffe de blinde deres syn og åbenbare sandhedens lys for verden, forbavsedes folket over hans ords visdom og kraft og gav deres velbehag tilkende, idet de sagde amen og lovede Herren. Jesus var ikke oplært i rabbinernes skoler; men den mest lærde rabbiner kunne ikke tale med større tillid og myndighed end denne unge galilæer.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.