Genløsningen: Eller Kristi lære, den salvede kapitel 1. 5.     Fra side 5 i den engelske udgave.tilbage

Kristi lære

Den Messias, som jøderne forventede, stod i en stærk modsætning til denne ringe mand. De troede, at han ville komme med ære og herlighed og oprette Davids trone med våbenmagt, derfor knurrede de nu og sagde: Denne kan ikke være den, som skal forløse Israel. Er ikke denne Jesus, Josefs søn, hvis fader og moder vi kender? Og de ville ikke tro på ham, med mindre han gav dem et særligt tegn. De gav vantroen i hjertet og blev fyldt med fordom, som formørkede deres dømmekraft, så at de glemte det bevis, som de allerede havde fået, idet deres hjerter fyldtes med overbevisning om, at det var deres forløser som talte til dem.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.