Genløsningen: Eller Kristi lære, den salvede kapitel 1. 5.     Fra side 5 i den engelske udgave.tilbage

Kristi lære

Dog gav Jesus dem et tegn på sin guddommelige magt, idet han åbenbarede deres skjulte tanker. "Og han sagde til dem: I vil sikkert sige mig dette ordsprog: Læge, læg dig selv; så store ting, som vi har hørt at der skete i Kapernaum, gør også her i dit fædreland. Men han sagde: sandelig siger jeg eder, at ingen profet er vel antaget i sit fædre land. Men jeg siger eder i sandhed: der er mange enker i Israel i Elias' dage, da himlen var lukket i tre år og seks måneder, den gang, der var en stor hunger i det ganske land; og til ingen af dem blev Elias sendt uden Sarepte ved Sidon, til en enke. Og der var mange spedalske i Israel ud i Elias', profetens tid, og ingen af dem blev renset uden syreren Naman."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.