Genløsningen: Eller Kristi lidelser, hans dom og korsfæstelse kapitel 5. 72.     Fra side 72 i den engelske udgave.tilbage

Golgata

En stor mængde fulgte Frelseren til Golgatha. Mange spottede og forhånede ham; men nogle græd og roste ham. De, som han havde helbredt fra forskellige sygdomme og oprejst fra de døde, fortalte om hans underfulde gerninger med høj røst og forlangte at vide, hvad Jesus havde gjort, hvorfor han skulle behandles som en forbryder. Blot nogle få dage før havde de ledsaget ham, med frydefulde hosianna råb og svinget palmegrene, idet han red ind i Jerusalem som en sejrherre. Men mange af dem, som den gang råbte til hans pris, fordi mængden gjorde det, hjalp nu til at råbe: "Korsfæst ham! Korsfæst ham!"

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.