Genløsningen: Eller Kristi lidelser, hans dom og korsfæstelse kapitel 5. 72.     Fra side 72 i den engelske udgave.tilbage

Golgata

Da Kristus red ind i Jerusalem, steg disciplenes forventninger til det højeste; de havde holdt sig nær til deres Mester og følt, at de blev ærede, fordi de havde samfund med ham. Nu fulgte de ham i hans fornedrelse i en afstand; de blev fyldt med en usigelig sorg over deres skuffede forventninger. Hvor nøjagtig Jesu ord blev opfyldt: "I denne nat skal I alle forarges på mig; thi der står skrevet: "Jeg vil slå hyrden, og fårehjorden skal spredes." Men disciplene nærede endnu et svagt håb om, at deres Mester ville vise sin magt i det sidste øjeblik og frelse sig af deres fjenders vold.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.