Genløsningen: Eller Kristi lidelser, hans dom og korsfæstelse kapitel 5. 74.     Fra side 74 i den engelske udgave.tilbage

Golgata

Dersom de vidste, at de overgav den, som var kommet for at frelse den faldne slægt fra evig fordærvelse, til så udsøgte pinsler, så ville de være blevet grebet af forfærdelse og samvittighedsnag. Men deres uvidenhed kunne, ikke forsone deres synd; thi de havde haft anledning til at kende og tage imod Jesus som deres Frelser. De forkastede al overbevisning og syndede, ikke blot mod himlen, idet de korsfæstede herlighedens herre, men mod alle menneskelige følelser, idet de overgav et uskyldigt menneske til en pinefuld død. Men Jesus opnåede således ret til at blive menneskenes talsmand hos Faderen. Kristi bøn for hans fjender omfatter verden og indbefatter enhver synder, som lever indtil verdens ende.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.