Genløsningen: Eller Kristi lidelser, hans dom og korsfæstelse kapitel 5. 74.     Fra side 74 i den engelske udgave.tilbage

Golgata

Efter at Jesus var naglet til korset, blev det løftet op af flere kraftige mænd og med stor voldsomhed sat ned på det sted, som var beredt for det, hvilket forårsagede Guds Søn den mest uudholdelige smerte. Derpå skrev Pilatus en indskrift i tre forskellige sprog og satte den på korset over Kristi hoved: "Denne er jødernes konge." Jøderne blev forbitrede over, at denne indskrift blev så iøjenefaldne opsat på korset. I Pilatus' gård havde de råbt: Korsfæst ham! Vi har ingen kongen uden kejseren. De erklærede, at den, som ville have en anden konge end kejseren, var en forræder. Men de havde overgået sig selv, idet de fra sagde sig alt ønske om at have en konge af deres egen nation. I denne indskrift udtalte Pilatus de følelser, som de havde udtrykt. Han erklærede i virkelighed, og enhver forstod det, at jøderne erkendte, at på grund af deres lydighed mod den romerske magt skulle ethvert menneske, som søgte at blive konge over jøderne, dømmes til døden, hvor uskyldig han end var i andre henseender. Der var ingen anden forbrydelse omtalt i indskriften. Den vidnede blot om, at Jesus var jødernes konge."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.