Genløsningen: Eller Kristi lidelser, hans dom og korsfæstelse kapitel 5. 76.     Fra side 76 i den engelske udgave.tilbage

Golgata

Røverne som blev korsfæstet med Kristus led samme fysiske tortur med ham; men den ene blot forhærdet og mere trodsig og rasende af sin smerte. Han gentog præsternes spot og forhånede Jesus, idet han sagde: "Er du ikke Kristus? Frels dig selv og os!" Den anden røver var ikke en forhærdet forbryder; hans karakter var vel fordærvet ved omgang med dårlige mennesker, men hans forbrydelse var ikke så stor som mange af deres, der stod ved korset og forhånede Frelseren.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.