Genløsningen: Eller Kristi lidelser, hans dom og korsfæstelse kapitel 5. 69.     Fra side 69 i den engelske udgave.tilbage

Golgata

På denne tid havde rygtet om Jesu dødsdom udbredt sig over hele Jerusalem og bragt forfærdelse og smerte til mange tusinde hjerter. Men det vakte en ondskabsfuld glæde hos mange, som var blevet irettesatte af Frelseren. Præsterne havde bundet sig selv med et løfte, at de ikke ville skade nogen af Jesus disciple, dersom han blev overleveret til dem. Alle folkeklasser forsamlede sig derfor til den grusomme scene, og Jerusalem blev næsten tom. Nikodemus og Josef af Arimatæa var ikke blevet kaldt til rådet, og de havde ikke givet deres stemme til at fordømme Jesus. De var til stede ved korsfæstelsen, men var ude af stand til at formilde eller forandre den forfærdelige dom.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.