Genløsningen: Eller Kristi lidelser, hans dom og korsfæstelse kapitel 5. 76.     Fra side 76 i den engelske udgave.tilbage

Golgata

Ligesom de andre jøder havde han troet, at Messias snart skulle komme. Han havde hørt Jesus og været overbevist af hans lære; men ved præsternes og de øverstes indflydelse havde han søgt at undertrykke sin overbevisning ved at hengive sig til fornøjelser. Fordærvede selskabsbrødre havde ledet ham længere og længere i ugudelighed, indtil han til sidst blev grebet for en åbenbar forbrydelse og dømt til korsets død. På denne dag havde han været sammen med Jesus under forhøret i domhuset og på vejen til Golgatha. Han havde hørt, hvorledes Pilatus erklærede, at han var et retfærdigt menneske. Han havde lagt mærke til hans guddommelige opførsel, og hvorledes han tilgav og beklagede sine bødler. Han erkendte i sit hjerte, at Jesus var Guds Søn.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.