Genløsningen: Eller Kristi lidelser, hans dom og korsfæstelse kapitel 5. 77.     Fra side 77 i den engelske udgave.tilbage

Golgata

Da han hørte sin medskyldige spottende ord, straffede han ham og sagde: "Frygter end ikke du Gud, skønt du er under den samme dom? Og vi er det med rette; vi får jo kun løn som forskyldt; men denne mand har intet ondt gjort." Idet han vendte sig til Kristus kom himmelsk lys ind i hans hjerte. Han så, at Kristus, som hang mishandlet og foragtet på korset, var hans Genløser, hans eneste håb, og han vendte sig til ham med ydmyg tro og sagde: "Jesus! kom mig i hu, når du kommer i dit rige!" Og Jesus svarede ham: "Sandelig siger jeg dig: i dag skal du være med mig i Paradis."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.