Genløsningen: Eller Kristi lidelser, hans dom og korsfæstelse kapitel 5. 79.     Fra side 79 i den engelske udgave.tilbage

Golgata

Englene betragtede med forbavselse Jesu uendelige kærlighed; thi idet han led den forfærdeligste kval på sjæl og legeme, tænkte han blot på andre og opmuntrede den angergivne sjæl til at tro. Medens han hengav sit eget liv i døden, viste han en kærlighed for mennesker, som var stærkere end døden. I sin fornedrelse havde Kristus som en profet talt til Jerusalems døtre. Som præst og talsmand havde han bedt Faderen om at tilgive sine morderes synder. Som en elskende frelser havde han tilgivet den angergivne røvers overtrædelse, da han bad ham. Mange, som var vidne til disse scener på Golgatha, blev sidenhen ved dem stadfæstede i troen på Kristus.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.