Genløsningen: Eller Kristi lidelser, hans dom og korsfæstelse kapitel 5. 79.     Fra side 79 i den engelske udgave.tilbage

Golgata

Slangen, som blev ophøjet i ørknen, fremstiller menneskenes Søn ophøjet på korset. Kristus sagde til Nikodemus: "Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørknen, sådan må Menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror skal have evigt liv i ham." I ørknen døde alle de, som undlod at se på den ophøjede kobberslange; men de, som så på den, levede. De to røvere på korset fremstiller to store menneskeklasser. Alle har følt syndens gift, hvilket fremstilles ved de brændende slanges bid i ørknen. De, som ser på Jesus Kristus og tror på ham, ligesom røveren så på ham, da han var ophøjet på korset, skal leve evindelig; men de, som undlader at se på ham og tro på ham, ligesom den ikke angrende røver nægtede at se og tro på den korsfæstede Genløser, skal dø uden håb.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.