Genløsningen: Eller Kristi lidelser, hans dom og korsfæstelse kapitel 5. 80.     Fra side 80 i den engelske udgave.tilbage

Golgata

Jesus så ud over mængden, som havde samlet sig for at være vidne til hans død, og han så ved korsets fod Johannes, der understøttede Maria, Kristi moder. Hun var vendt tilbage til den forfærdelige scene ude af stand til længere at være borte fra sin søn. Den sidste undervisning, Jesus gav, var om sønlig kærlighed. Han så på sin moders kummerfulde ansigt og derefter på Johannes og sagde til sin moder: "Kvinde! se, det er din søn." Og til disciplen sagde han: "Se, det er din moder." Johannes forstod godt Jesu ord og den hellige pligt, som han overdrog ham. Han førte straks Kristi moder bort fra den rædselsfulde scene på Golgatha, og fra den stund sørgede han som en søn for hende og tog hende til sit eget hjem. hvor medfølende og kærlig Frelseren var! Under al sin legemssmerte og sjælekval havde han en øm, betænksom omhu for sin moder, som havde født ham. Han kunne ikke efterlade hende penge, hvorved hendes fremtidige velfærd kunne sikres; men han var elsket af Johannes, og han gav sin moder til den elskede discipel som en hellig arv. Denne pligt skulle blive til stor velsignelse for Johannes og bestandig minde ham om hans elskede Mester.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.