Genløsningen: Eller Kristi lidelser, hans dom og korsfæstelse kapitel 5. 69.     Fra side 69 i den engelske udgave.tilbage

Golgata

Disciplene og de troende fra omegnen forenede sig med skaren, som fulgte Jesus til Golgata. Jesu moder var også der understøttet af Johannes, den elskede discipel. Hendes hjerte gennemtrængtes af en ubeskrivelig smerte; dog håbede hun såvel som disciplene, at de sørgelige scene ville forandres, at Jesus ville vise sin magt og åbenbare sig for sine fjender som Guds Søn. Men atter sank hendes moderhjerte, idet hun erindrede Jesu ord, hvorved han kostelig havde henvist til de begivenheder, som skete på denne dag.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.