Genløsningen: Eller Kristi lidelser, hans dom og korsfæstelse kapitel 5. 84.     Fra side 84 i den engelske udgave.tilbage

Golgata

Ved den niende time hævede det frygtelige mørke sig fra folket, men indhyllede endnu Frelseren som i et klæde. De vrede lynstråler syntes at være udslyngede mod ham, idet han hang på korset. Da "råbte Jesus med høj røst: "Eloi! Eloi! Lama sabaktani?" det betyder: "Min Gud! Min Gud! Hvorfor har du forladt mig?" Da det ydre mørke samlede sig om Kristus var der mange, som råbte: Guds hævn er kommet over ham! Herren udslynger sin grumme vrede over ham, fordi han påstod, at han var Guds Søn! Da Frelserens fortvivlede råb hørtes, blev mange af dem, som troede på ham, skrækslagne, håbet forlod dem; havde Gud forladt Jesus, hvad ville der så blive af hans efterfølgere og den lære, de havde omfattet med kærlighed?

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.