Genløsningen: Eller Kristi lidelser, hans dom og korsfæstelse kapitel 5. 85.     Fra side 85 i den engelske udgave.tilbage

Golgata

Mørket hævede sig nu fra Kristi beklemte sjæl, og idet han oplivedes, så at han kunne fornemme legemlig smerte, sagde han: "Jeg tørster." (Joh 19,28) Her havde hans forfølgere en sidste anledning til at vise ham medfølelse og lindre hans smerter; men da mørket forsvandt, blev de også mindre bange, og de begyndte atter at nære frygt for, at Jesus endnu kunne slippe fra dem. Men en løb hen og fyldte en svamp med eddike og stak den på et rør og lod ham drikke og sagde: "bi lidt! lad os se, om Elias kommer og tager ham ned."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.