Genløsningen: Eller Kristi lidelser, hans dom og korsfæstelse kapitel 5. 87.     Fra side 87 i den engelske udgave.tilbage

Golgata

Jesus hengav ikke sit liv, før han havde fuldendt den gerning, han var kommet for at gøre, og i det sidste øjeblik råbte han: "Det er fuldbragt!" Englene glædede sig ved at høre disse ord; thi deraf forstod de, at den store frelses plan var blevet udført til sejre. Der var glæde i himlen over, at Adams sønner nu kunne opnå at komme i Guds nærværelse, dersom de levede i overensstemmelse med hans vilje. Satan var overvundet, og han vidste, at hans rige var tabt.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.