Genløsningen: Eller Kristi lidelser, hans dom og korsfæstelse kapitel 5. 88.     Fra side 88 i den engelske udgave.tilbage

Golgata

Aftnen nærmede sig, og der herskede en underlig stilhed omkring Golgatha. Folkeskaren spredte sig, og mange vendte tilbage til Jerusalem med et helt andet sind, end de havde vist om morgnen. Mange af dem havde samlet sig ved korsfæstelsen af nysgerrighed, ikke fordi de hadede Kristus. Alligevel troede de på præsternes opdigtede beretning angående ham og betragtede ham som en forbryder. Ved henrettelsen havde de vist det samme sindelag som de ledende jøder, og på grund af den unaturlige ophidselse, som herskede, havde de forenet sig med folkeskaren i at spotte og forhåne ham.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.