Genløsningen: Eller Kristi lidelser, hans dom og korsfæstelse kapitel 5. 89.     Fra side 89 i den engelske udgave.tilbage

Golgata

De romerske høvedsmænd stod omkring korset, da Jesus med en mærkværdig kraftig stemme udråbte: "Det er fuldbragt!" og der på øjeblikkelig døde med dette sejersråb på sine læber. De havde aldrig før varet vidne til nogens død på korset på en sådan måde eller set, at nogen således var død inden seks timer, efter at han var blevet korsfæstet. Korsfæstelse bragte en meget langsom død; livskræfterne blev mere og mere svækkede, indtil det blev vanskeligt at afgøre, hvornår livet blev udslukket. Men lige før Jesus døde, havde han en så kraftig stemme og talte så klart, at de romerske høvedsmænd, der havde erfaring i sådanne ting, blev forbavsede og forundrede sig meget, og den høvedsmand, der havde befaling over soldaterne, som stod vagt, udråbte staks: "Sandelig, den mand var Guds Søn." (Mark 15,39) Således var der tre mænd i helt forskellige stillinger, der åbent erklærede sin tro på Kristus den dag, han døde - nemlig den, som havde befalingen over den romerske vagt, den, som bar sin Frelsers kors, og den, som døde på korset ved hans side.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.