Genløsningen: Eller Kristi lidelser, hans dom og korsfæstelse kapitel 5. 90.     Fra side 90 i den engelske udgave.tilbage

Golgata

Jøderne ville ikke, at de henrettedes legemer skulle forblive natten over på korset. De frygtede for, at folkets opmærksomhed skulle hen drages videre på de begivenheder, der fulgte med Jesu død. De frygtede for virkningerne af denne dags gerning på folkets sind. Under påskud af, at de ikke ønskede, at sabbaten skulle vanhelliges, ved at legemerne hang på korset på den hellige dag, som fulgte efter den dag, på hvilken de var blevet korsfæstede, sendte de ledende jøder bud til Pilatus og bad om lov til at påskynde de korsfæstedes død, så at man kunne bortfjerne deres legemer, før solen gik ned.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.