Genløsningen: Eller Kristi lidelser, hans dom og korsfæstelse kapitel 5. 91.     Fra side 91 i den engelske udgave.tilbage

Golgata

På præsternes opfordring, hvilke ønskede at forvisse sig om Jesu død, stak en soldat sit spyd ind i Frelserens side, hvilket bibragte ham et sår, der ellers ville have bevirket hans øjeblikkelige død. Fra dette gabende sår flød der to særskilte strømme, den ene af blod og den anden af vand. Alle tilskuerne lagde mærke til denne mærkværdige kendsgerning, og Johannes omtaler denne mærkværdige kendsgerning, og Johannes omtaler den meget tydelig, idet han siger: "Men en af soldaterne stak ham i siden med et spyd, og straks flød der blod og vand ud. Og den, der har set det, har vidnet om det - og han véd, at han taler sandt - for at også I skal tro. Thi dette skete, for at det skrift ord skulle gå i opfyldelse: "Intet ben skal sønderknuses derpå!" Og endnu et andet skrift ord siger: "De skal se hen til ham, de har gennemstunget."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.