Genløsningen: Eller Kristi lidelser, hans dom og korsfæstelse kapitel 5. 70.     Fra side 70 i den engelske udgave.tilbage

Golgata

Medens de overvejede, hvad de skulle gøre, kom Simon fra Kyrene gående imod dem. Han blev grebet i følge præsternes befaling og tvunget til at bære Kristi kors. Simons sønner var Jesu disciple, men han havde aldrig selv forenet sig med ham. Denne begivenhed var nyttig for (151) ham. Korset, som han blev tvunget til at bære, blev et middel til hans omvendelse. Han fik en dyb medfølelse for Jesus, og de begivenheder, som fandt sted på Golgata, såvel som de ord, Jesus ytrede, bevirkede at han erkendte ham for at være Guds Søn. Simon var siden da altid taknemmelig til Gud for den vise styrelse, som bragte ham i en stilling, hvor han selv kunne opnå et vidnesbyrd om, at Jesus var verdens Genløser.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.